Sulge

Sisenen kliendina

Rahaülekanded

Teeninduspunktid
Kliendid

Partnerid

Partneri Administraator
Partneri Compliance

Kindlustuspoliis

Kaitse

TLVD Financial Group on sätestanud ranged põhimõtted ja rakendab neid jätkuvalt nii oma klientide kui ka ettevõtte kaitseks. Oma ala teerajajate ja novaatoritena oleme valmis uuteks väljakutseteks, pidades samal ajal endiselt olulisimaks usaldusväärsust.

Rahapesuvastane võitlus

Rahapesuvastane võitlus on üks meie esmastest ülesannetest. Selles valdkonnas järgime kindlalt EV rahapesu tõkestamise alase valitsuskomisjoni rangeid juhiseid, meie USA maakler järgib niisama rangelt Ameerika rahapesu tõkestamise alast seadusandlust. Meie ranged reeglid rahapesu tõkestamisel kehtivad ka klientide välisaktsiate puhul. Siingi jälgime reeglite täitmist tähelepanelikult. Lisateave on alajaotuses «Juriidiline informatsioon».

Pettused Forex turul

Püüame õpetada oma klientidele asjatundlikku kauplemist Forex turul, vältimaks läbikukkumisi võimalike kelmuste tagajärjel. Potentsiaalsetel klientidel soovitame tungivalt tutvuda tarbijate jaoks välja töötatud hoiatustega, mis on seotud kelmustega välisvaluutaga kauplemisel. Vastava materjali andis välja futuuridega kauplemise komisjon (CFTC – U.S. Commodity Futures Trading Commission). Samuti on tähtis mõista, et CFTC omab jurisdiktsiooniõigust registreerimata ja/või kelmuses kahtlustatava ettevõtte tegevuse uurimiseks ja sellega seoses sanktsioonide määramiseks.

Oleme registris

Kindlustunne läbi registreerimise. Klientide usalduse võitmiseks ja hoidmiseks ning maksimaalse kindlustunde pakkumiseks on TLVD Financial Group kantud registrisse kui ettevõte, mis on volitatud valuutavahetusega tegelema (vt litsentsi). Meie maakler USA-s on registreeritud Futuurituru komisjonis (CFTC – U.S. Commodity Futures Trading Commission) õigusega vahendada futuuridega teostatavaid operatsioone, ta on ka Rahvusliku Futuuriliidu (NFA – National Futures Association) liige. Teavet registrisse kantud ettevõtete kohta leiate BASIC (Background Affiliation Status Information Center) andmebaasist. Teavet eraisikute börsivälise kauplemise kohta võib saada NFA-st.

Kindlustus

Meie maakler USA’s omab alates 1999. aastast kindlustuspoliisi, mis kaitseb ettevõtet ettevõtte töötajate riisumiste ja kelmuste eest.

Andmekaitse

Teame, et meie kliendid muretsevad oma andmete turvalisuse pärast. Hindame oma klientide usaldust ning kasutame andmeid arukalt ja hoolikalt.

Usaldatavus

Usaldusele rajatud õitseng. Me hindame oma klientide usaldust ja pakume neile kindlustunnet kõikvõimalikel tasanditel. Me kasutame kõiki võimalikke ennetusmeetmeid, kaitsmaks klientide andmeid, finantsaktivaid ja kauplemiskeskkonda.

Reaalkontode omanikud, kes kauplevad telefoni teel, on kohustatud helistama ainult diilingukeskuse telefoninumbritele. Teistel telefoninumbritel TLVD Financial Group orderite paigutamist vastu ei võta.