Sulge

Sisenen kliendina

Rahaülekanded

Teeninduspunktid
Kliendid

Partnerid

Partneri Administraator
Partneri Compliance

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustus

Läbipaistvus ja ettevaatus suhtlemisel on parim kindlustus riski vastu

RPA OSAKOND

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustus

Austatud kliendid!

Palume Teid tähelepanelikult tutvuda juriidilise informatsiooniga ja Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust rikkunud isikute nimekirjaga. Juhul, kui olete oma töös tuvastanud rahvusvaheliste finantssanktsioonide nimekirja kantud isiku, palume viivitamatult teatada sellest rahapesu andmebüroole või muu analoogse kohaliku õigusorganile. Kui selgub, et finantssanktsioonide nimekirja kantud isik on mingil moel lepinguliselt seotud ettevõttega TLVD Financial Group, palume teatada sellest meile e-posti aadressil: maksim.shotin@tlvd-financial-group.ee

Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohustatud subjekt kahtlustab, et vähemalt üks tehingu osalistest on kahtlustatav “Terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelise konventsiooni” (RT II, 2002, 12, 45) artiklis 2 sätestatud kuriteos või on fikseeritud ÜRO Julgeolekunõukogu kodulehel toodud nimekirjas või vastavas Euroopa Liidu konsolideeritud nimekirjas, peab ta selle kohta koostama teate ja saatma rahapesu andmebüroole.