Sulge

Sisenen kliendina

Rahaülekanded

Teeninduspunktid
Kliendid

Partnerid

Partneri Administraator
Partneri Compliance

Kasulik teada

Äri tähelepanuta on kadunud äri

RAB EGMONT ITDS

Kasulik teada

Tasub teada, et Eesti vabariigi seaduste kohaselt isikut tõendavad dokumendid on järgmised:

 • Eesti kodaniku isikutunnistus (ID-kaart)
 • Eesti kodaniku pass
 • Diplomaatiline pass
 • Meremehe pass või teenistusraamat
 • Meresõidutunnistus
 • Välismaalase pass
 • Ajutine reisidokument
 • Pagulase reisidokument
 • Tagasipöördumistunnistus
 • Tagasipöördumise luba
 • Välisriigi kodaniku pass
 • EL kodaniku isikutunnistus (ID-kaart)
 • Juhiluba, juhul kui dokumendis on märgitud ees- ja perekonnanimi, on isiku foto, allkiri, sünni andmed ja isikukood

Riigid, kus kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise osas Euroopa Liiduga samaväärsed nõuded

Egmont Grupp sai loodud 1995. aastal eesmärgiga toetada rahvusvahelisi rahapesu tõkestamise programme, s.h. tõhustada finantsialast infovahetust, soodustada sidekanalite arengut, vahetada teadmisi ja kogemusi, tõsta personali kvalifikatsiooni. Egmont Grupi liikmeks saamine eeldab, et riigi seadustik ning rahapesu andmebüroo vastab rahvusvahelistele standarditele. 2008. aasta esimese poolaasta seisuga ühendab Egmont Grupp 106 riigi andmebüroosid. Eesti on Egmont Grupi liige aastast 2000.

Seoses EL-i kolmanda rahapesu tõkestamise direktiivi jõustumisega koostab EL Komisjon riikide ja territooriumite nimekirja, kus kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise samaväärsed nõuded Euroopa Liiduga. Kuni seda nimekirja pole avalikustatud, on otstarbekas selle asemel kasutada Egmont Grupi liikmete nimekirja.